ഒരൊറ്റ സംഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള, നമുക്ക് തീര്‍ത്തും അറിയാത്ത ഒരു അപരിചിതനെ ഉണര്‍ത്തിയേക്കാം. ജീവിക്കുക എന്നാല്‍ പതുക്കെ ജനിക്കുക എന്നാണ്.

Friday, June 10, 2011

മഴ: ഒരു നാടന്‍പറച്ചില്‍
മഴയതാ പെയ്യേണ് ഇടിയതാവെട്ടുന്ന് ...
കോരന്റെ ഒളതാ മത്തിക്ക് പായുന്ന്...

                                                                                   *ഓള്- ഭാര്യ

No comments:

Post a Comment

Labels